10_01_03

SBK: Počela prodaja zdravstvenih markica za 2020.godinu

Distribucija zdravstvenih markica za 2020. počela je u poslovnicama zdravstvenog osiguranja na području Srednjobosanskog kantona (SBK).

Cijena zdravstvene premije za osigurane osobe je 29 KM, a uplate će se vršiti jednokratno do 31.03.2020. godine.

Djeca do navršenih petnaest godina i stariji maloljetnici do navršenih osamnaest godina oslobođeni su učešća u troškovima zdravstvene zaštite.

Osigurane osobe, koje u tekućoj godini navrše osamnaest godina, moći će uplatiti premiju u roku od trideset dana od sticanja punoljetstva.

Isto važi za osobe koje u periodu uplate premije nisu imale status osigurane osobe, a koji su, u međuvremenu, stekli.

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice