...........

Obavijest - Odluka UV o sufinanciranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje)

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

72290 Novi Travnik – Tel/fax: 030/790-816, 030 792-718 – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj:05-4       /16

Novi Travnik, 22.12.2016.god.

 

Na temelju članka 19.Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK (''Sl. novine KSB/SBK'' broj:16/12), Upravni odbor/vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22.12.2016.god. donosi

 

 

                                                       O D L U K U

O sufinanciranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK.

 

 

                                            ČLANAK 1.

 

Sufinanciranje asistirane reprodukcije je jednokratno po bračnom/vanbračnom paru u iznosu do 3000KM.

 

Pravo na povrat sredstava za uslugu asistirane reprodukcije ostvaruju:

 

-osigurane osobe u slučajevima koji se ne financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

 

-žene starosne dobi do 37 godine života u momentu dobivanja odluke o ispunjenosti uvjeta za uključivanje u proces asistirane reprodukcije

 

                                           ČLANAK 2.

 

Sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku dokazivanja neplodnosti osigurane osobe dužne su uraditi pri ugovornim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se iste obave pri nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi Zavod neće učestvovati u povratu sredstava za navedeno.

 

                                           ČLANAK 3.

 

Za ostvarivanje prava na povrat sredstava utrošenih za uslugu humana reprodukcija potrebno je dostaviti:

 

-pisani zahtjev

-mišljenje liječnika specijaliste ginekologa ili urologa iz ugovorne zdravstvene ustanove o potrebi usluge asistirane reprodukcije

-medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen proces asistirane medicinske reprodukcije

-original račun o izvršenoj usluzi asistirane reprodukcije na ime podnosioca zahtjeva

- kopija zdravstvene knjižice

 

                                          ČLANAK 4.

 

Medicinska usluga asistirane reprodukcije može biti realizirana i u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK nema ugovorni odnos.

 

                                          ČLANAK 5.

 

Zavod će izvršiti povrat sredstava za usluge asistirane reprodukcije koje su obavljene nakon 01.01.2016.god.

                  

                                          ČLANAK 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 01.01.2017.god.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Predsjednik Upravnog vijeća/odbora

                                              

                                                 _____________________________________

 

                                                     Fuad Hajić, dipl. ing. med. rad.      

 

                                                                               

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice