76543

Novo. Obavijest kandidatima

 BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

72290 Novi Travnik – Tel/fax: 030/790-816, 030 792-718 – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj:01-1-33-5/20          

Novi Travnik,14.02.2020. godine

 

 

PREDMET:OBAVIJEST kandidatima koji su dužni pristupiti pismenom ispitu poOglasu br. 01-1-33-5/20 od 08.01.2020 .godine  i Oglasu br. 01-1-33-6/20

 

 

Obavještavamo kandidate koji su dužni pristupiti pismenom ispitu po Oglasu br. 01-1-33-5/20 od 08.01.2020 .godineza prijem u radni odnos radnika na  neodređeno vrijeme na radno mjesto:

-referent za provođenje zdravstvenog osiguranja  u  Poslovnici zdravstvenog osiguranja  Busovača 1 (jedan) izvršitelj

i Oglasu br. 01-1-33-6/20 od 08.01.2020.godine  za prijem u radni odnos radnika na  određeno vrijeme na radno mjesto:

-referent za provođenje zdravstvenog osiguranja  u  Poslovnici zdravstvenog osiguranja  Travnik 1 (jedan) izvršitelj,

 da će se pismeni ispit održati u petak, 21.02.2020.u 9,00 sati u sali u zgradi Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik, Kralja Tvrtka br.18. Provjera kandidata za pismeni ispit će se vršiti iz slijedećih oblasti:

-Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine KSB br. 13/00, 13/02, 11/04 , 5/05, 12/09 , 10 /12 i 12/15)

-Pravilnik o uvjetima , načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (Sl.novine FBiH br.31/02)

-Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (Sl.novine KSB br.2/16 i 12/19)

-Odluka o premiji –sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna (Sl.novine KSB br.11/08 i 12/15).Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeneo vrijeme , u protivnom će se smatrati da su odustali od sudjelovanja u oglasnoj proceduri.

Intervju za kandidate koji budu zadovoljili na pismenom ispitu će se održati isti dan , nakon održavanja pismenog ispita.

 

 

                                                                 ČLANOVI POVJERENSTVA:

 

                                  Marina Stipić-Kašćel, predsjednik____________________

 

                                                      Safet Alispahić, član_____________________

 

                                                    Željka Pranjković,član ____________________

 

                                                           

 

 

 

Objavljeno:  14.02.2020. godine

 Obavijest kandidatima

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice