Početna

Zdravstveno osiguranje moguće iako raniji poslodavac nije izmirio obveze

Federalna vlada utvrdila je danas na sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH na razmatranje po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu koji zahtijeva redovitu proceduru.

Te izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud FBiH, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Županijski sud Tuzla u vezi s utvrđivanjem ustavnosti člana 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio ovog člana Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Izmjenama zakona nadležno federalno ministarstvo predložilo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sustavnih zakona iz oblasti zdravstva.

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da zaposlenik koji ulazi u sustav zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca) može neometano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obveze u vrijeme kad je radio kod njega.

Naime, zaposlenik ne može trpiti umanjenje prava na zdravstveno osiguranje zato što mu raniji poslodavac nije uplatio doprinose za to osiguranje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Novosti

 Objavljeno:  01.12.2020. godine\r\n Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti pismenom ispitu i intervjuu po Oglasu br. 01-1-30-3-75/20 od 2...
Objavljeno:  06.11.2020. godine\r\n \r\nOsnovni elementi ugovora\r\n \r\n \r\nObjavljeno:  09.10.2020. godine\r\n \r\nOdluka o izboru najpovoljn...
 Objavljeno:  07.10.2020. godine\r\n Odluka o poništenju postupka javne nabavke...

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice