Početna

Novo! Obavijest - Ortopedska pomagala

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

72290 Novi Travnik – Tel/fax: 030/790-816, 030 792-718 – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OBAVIJEST

 OSIGURANIM OSOBAMA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

 

(ORTOPEDSKA POMAGALA)

 

Obavještavamo vas da je Zavod potpisao ugovore za izradu i isporuku ortopedskih pomagala sa ortopedskim kućama koje su se prijavile na Javni poziv za izradu i isporuku ortopedskih pomagala osiguranim osobama Zavoda.

Tabelarni pregled ugovornih ortopedskih kuća sa nazivima i cijenama pomagala nalazi se na službenoj web stranici Zavoda (www.zzo-ksbsbk.com.ba).

 

Za ortopedska pomagala koja osiguranici nabave u ugovornim ortopedskim kućama, Zavod će sudjelovati u cijeni pomagala sukladno Pravilniku  o pravu osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala („Službenim novinama KSB/SBK“, broj 4/08, 8/08, 6/09, 3/11, 4/11, 8/11, 6/14, 8/14, 4/17, 9/17 i 11/17), na način da će ortopedska kuća za dio koji Zavoda plaća dostavljati fakturu Zavodu.

 

Ukoliko osiguranik nabavi ortopedsko pomagalo u ortopedskoj kući koja nije ugovorna kuća Zavoda, Zavod će osiguraniku refundirati iznos koji je utvrđen navedenim Pravilnikom pod uvjetom da su ispunjeni slijedeći uvjeti:

- da ortopedska kuća ispunjava zakonske uvjete za proizvodnju ili promet 

  ortopedskih pomagala i

- da je ortopedsko pomago registrirano kod Agencije za lijekove i medicinska 

  sredstava.

 

Prije kupovine pomagala ili preuzimanja pomagala od ugovorne ortopedske kuće osigurane osobe se trebaju javiti službi Zavoda (direktno ili putem doma zdravlja) radi preuzimanja tiskanice „potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima.“

                         

                                         

                                                                      V.D. RAVNATELJA

                                                                      ______________________

                                                                      Dragan Solomun, mr.ph    

                       

                                                                V.D. ZAMJENIKA DIREKTORA

                                                                     ___________________________

                                                                     Salem Hodžić, dipl.ecc

 

 

Novosti

 Objavljeno:  01.12.2020. godine\r\n Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti pismenom ispitu i intervjuu po Oglasu br. 01-1-30-3-75/20 od 2...
Objavljeno:  06.11.2020. godine\r\n \r\nOsnovni elementi ugovora\r\n \r\n \r\nObjavljeno:  09.10.2020. godine\r\n \r\nOdluka o izboru najpovoljn...
 Objavljeno:  07.10.2020. godine\r\n Odluka o poništenju postupka javne nabavke...

Premije

Kontakt

 Ravnatelj: Dragan Solomun, mr.ph.

Zamjenik ravnatelja/direktora:  Salem Hodžić, dipl.ecc.  

Kralja Tvrtka 18 Novi Travnik

 Tel:  030 792 718   030 790 816

e-mail:  zzozsb-sbk@tel.net.ba 

 

Poslovnice