Za dvije liste lijekova bit će izdvojeno 14 miliona KM!

Vlada Srednjobosanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politke Nikole Grubešića (HDZ BiH), usvojila je listu lijekova koji se mogu izdavati i propisivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK.

 Teška oboljenja

Vlada je usvojila i listu lijekova iz prioritetnog programa za teška stanja i oboljenja, za šta će se izdvojiti skoro 14 miliona KM.

– Na ove dvije liste povećan je broj generičkih, kao i zaštićenih lijekova – istaknuo je ministar Grubešić.

Broj generičkih lijekova povećan je sa 96 na 108, a broj zaštićenih lijekova sa 590 na 724. Udio domaćih proizvođača lijekova na ovim listama je 36 posto, što znači da je svaki treći lijek koji se izdaje na recept u Srednjobosanskom kantonu, proizveden u BiH.

Planirana sredstva

Sredstva koja Zavod za zdravstveno osiguranje SBK izdvaja za finansiranje nabavke lijekova za 230.000 osiguranika, u posljednjih sedam godina su skoror udvostručena. Za lijekove na recept 2011. godine izdvojeno je sedam miliona KM, a ove godine planirana su sredstva od 13,2 miliona KM.

POVEZANI ČLANCI