Obavijest o nabavci ortopedskih pomagala

Nakon utvrđivanja novog Cjenovnika ortopedskih i  drugih pomagala sa važeće Jedinstvene liste ortopedskih pomagala,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka obavještavamo osigurana lica da se nabavka potrebnih pomagala nastavlja odvijati nesmetano i na potpuno isti način kao i do sada ,a što podrazumjeva:

– propisivanje potrebnog pomagala od strane nadležnog specijaliste,

-ovjeru u najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja,

– podizanje pomagala u ugovornoj ortopedskoj kući ili ugovornoj apoteci.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je potpisao ugovore sa svim dosadašnjim snabdjevačima ortopedskih i drugih pomagala tako da se pomagala mogu podići u sljedećim ugovornim kućama:Svim apotekama na području Zeničko-dobojskog kantona,svim optičarskim radnjama  na području kantona,Amoena BH d.o.o.,Bauerfiend,Cemedic d.o.o.,Ortoze d.o.o.,KS-Reha d.o.o., ortopedia International d.o.o.,Sarajevo-farm d.o.o.,Sarafon d.o.o,Plus d.o.o.

Nabavka endoproteza je ugovorena sa:

-Mark medical d.o.o.

-Inel Med d.o.o.

-Sarajevo.farm d.o.o.

Napominjemo da su sve ugovorne ortopedske kuće dale i potpisale izjavu da će snabdijevati osigurana lica po ugovorenoj cijeni,ortopedskim i drugim pomagalima bez bilo kakvog uslovljavanja  za doplatom  nabavke standardnog ortopedskog pomagala.

Naprijed navedeno  znači da osiguranici nastavljaju koristiti potpuno ista ortopedska i druga pomagala,istog kvaliteta i  na isti način kao što se to i do sada obavljalo.

POVEZANI ČLANCI