Obavijest osiguranim osobama o načinu uplate premije za 2022.godinu