Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u sjedištu Zavoda – referent za prijem i otpremu pošte.