damjan

Natječaj za prijem u radni odnos Travnik, Vitez, Kiseljak

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB/SBK br.7/19), članka 26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK i članka 5. Pravilnika o radu, ravnatelj Zavoda uz suglasnost zamjenika direktora Zavoda , donosi Odluku kojom raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos pripravnika na određeno vrijeme