March 2018

Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica

Na temelju članka 10. Pravilnika o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, na koji je Vlada KSB na sjednici broj. 80., održanoj dana 05.03.2018. godine dala suglasnost, Kantonalna uprava za branitelje dana 16.3.2018. godine raspisuje JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica