Usluga održavanja web stranice

Donesena je Odluka o najponoljnijem ponuđaču za usluge održavanja web stranice