Obavijest – Odluka UV o sufinanciranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje)

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK

Na temelju članka 19.Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK (”Sl. novine KSB/SBK” broj:16/12), Upravni odbor/vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22.12.2016.god. donosi

                                                       O D L U K U

O sufinanciranju asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK.

                                            ČLANAK 1.

Sufinanciranje asistirane reprodukcije je jednokratno po bračnom/vanbračnom paru u iznosu 3000KM.

Pravo na povrat sredstava za uslugu asistirane reprodukcije ostvaruju:

-osigurane osobe u slučajevima koji se ne financiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

-žene starosne dobi do 37 godine života u momentu dobivanja odluke o ispunjenosti uvjeta za uključivanje u proces asistirane reprodukcije

                                           ČLANAK 2.

Sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku dokazivanja neplodnosti osigurane osobe dužne su uraditi pri ugovornim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se iste obave pri nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi Zavod neće učestvovati u povratu sredstava za navedeno.

                                           ČLANAK 3.

Za ostvarivanje prava na povrat sredstava utrošenih za uslugu humana reprodukcija potrebno je dostaviti:

-pisani zahtjev

-mišljenje liječnika specijaliste ginekologa ili urologa iz ugovorne zdravstvene ustanove o potrebi usluge asistirane reprodukcije

-medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen proces asistirane medicinske reprodukcije

-original račun o izvršenoj usluzi asistirane reprodukcije na ime podnosioca zahtjeva

– kopija zdravstvene knjižice

                                          ČLANAK 4.

Medicinska usluga asistirane reprodukcije može biti realizirana i u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK nema ugovorni odnos.

                                          ČLANAK 5.

Zavod će izvršiti povrat sredstava za usluge asistirane reprodukcije koje su obavljene nakon 01.01.2016.god.

                                          ČLANAK 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 01.01.2017.god.

POVEZANI ČLANCI